Booking Kirkenes er miljøfyrtårnsertifisert!

Vi er utrolig stolte. Nå har vi et synlig bevis på at vi tar ansvar, og et konkret verktøy for å jobbe kontinuerlig med miljøforbedringer og grønn omstilling.

Vår overordnede miljøpolitikk:
PASVIKTURIST AS har som mål å sikre den mest miljøvennlige leveransen av alle sine tjenester.

Dette gjøres gjennom:

  • å tenke på miljø som en naturlig og integrert del av virksomheten
  • for å tilfredsstille miljøkrav og forskrifter fra offentlige myndigheter.
  • å identifisere og redusere mulige forurensningskilder.
  • å tilstrebe effektiv bruk av energi og minimal bruk av forbruksmaterialer

Vi skal kontinuerlig opprettholde og forbedre vårt miljøarbeid i selskapet

Booking Kirkenes jobber etter følgende 10 bærekraftsprinsipper og vårt mål er å skape en bærekraftig reiselivsnæring i Sør-Varanger kommune.

Bevaring av natur, kultur og miljø

13.1. Kulturell rikdom
Å respektere, videreutvikle og synliggjøre lokalsamfunnets historiske kulturarv, autentiske kultur, tradisjoner og særpreg.
13.2. Den fysiske og visuelle integriteten til landskapet
Å bevare og videreutvikle landskapskvalitet, både for by- og landområder, slik at landskapets fysiske og visuelle integritet ikke forringes.
13.3. Biologisk mangfold
Å støtte bevaring av naturområder, dyreliv og habitater, og minimere deres ødeleggelse.
13.4. Rent miljø og ressurseffektivitet
Å minimere forurensning av luft, vann og land fra reiselivsbedrifter og turister (inkludert støy), samt å minimere generering av deres avfall og forbruk av knappe og ikke-fornybare ressurser.

Styrking av sosiale verdier

13.5. Lokal livskvalitet og sosiale verdier
Å bevare og styrke livskvaliteten i lokalsamfunnet, inkludert sosiale strukturer, tilgang til ressurser, fasiliteter og fellesgoder for alle, samt unngå enhver form for sosial forringelse og utnyttelse. 13.6. Lokal kontroll og engasjement
Å engasjere og styrke lokalsamfunnet og lokale interessenter når det gjelder planlegging, beslutningstaking og utvikling av lokal turisme. 13.7. Jobbkvalitet for reiselivsansatte Å styrke kvaliteten på reiselivsjobber (direkte og indirekte), inkludert lønnsnivå og arbeidsvilkår uten diskriminering på grunn av kjønn, rase, funksjonshemming eller andre faktorer.
13.8. Gjestetilfredshet, trygghet og kvalitet på opplevelsen
Å sikre trygge, tilfredsstillende og berikende opplevelser for alle turister uavhengig av kjønn, rase, funksjonshemming eller andre faktorer.

Økonomisk levedyktighet

13.9. Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reisemål gjennom lokal verdiskaping
Å sikre levedyktigheten og konkurranseevnen til reiselivsdestinasjoner i et langsiktig perspektiv, ved å maksimere verdiskapingen av turisme i lokalsamfunnet, inkludert hva turister legger igjen av verdier lokalt. 13.10. Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsbedrifter

Å sikre levedyktighet og konkurranseevne til reiselivsbedrifter i et langsiktig perspektiv.
Forlat stedet vårt i sin vakre tilstand slik at fremtidige generasjoner også kan nyte oppholdet

En rettesnor for våre gjester

Vår største og viktigste skatt er naturen. Her kan du puste inn ren luft, drikke verdens beste kildevann enten rett fra vannkranen eller fra en krystallklar elv. Vi må ta vare på denne skatten og hovedgrunnen til at du besøker oss!
Vi bryr oss og håper du bryr deg også.
Del gjerne dine erfaringer. Du finner oss både på Facebook og Instagram.
Ha det fint i Kirkenes!
nb_NONorwegian